Våra Hanar

Boende hemma

Korad, Nordisk Vinnare 2010
V
ajert Rex

Den här killen har vi behållit ur R-kullen. Far till vår A-kull & O-kull.
Tillgänglig för avel till lämpliga tikar.


uppdaterad 2014-06-02 © Kennel Vajert