Tävlingsresultat (arbete) fram till år 2016

Bruks
Apell Vajert Qidai uppfl.
Vajert Qincho uppfl.
Vajert Quinnie uppfl.*
Vajert Qinza gk   
Vajert Izor uppfl.
Vajert Xena uppfl.
Vajert Alpha uppfl.
Vajert Azka uppfl. *
Vajert Compis uppfl.
Lägre Vajert Izor uppfl.
Vajert Xena uppfl.
Vajert Alpha gk. *
Vajert Compis uppfl.
Högre Vajert Izor uppfl.
Elit Vajert Izor gk.
Bruks Champion  

* Tävlade i rapport.
* Tävlade i bevakning.

Tjänstehund
Gk anlagstest bevakning/
partull-hund

Vajert Qidai 
Vajert Qinza
Vajert Alpha

Gk anlagstest marin bevakning Vajert Lindy
Tjänstehund (Tjh) Väktare Vajert Oincho
Vajert Raily
 
Tjänstehund (Tjh) Patrullhund Vajert Alpha

Viltspår
Gk anlagstest Viltspår Vajert Izor
Vajert Azka
Gk öppen klass Viltspår Vajert Izor
Viltspår Champion Vajert Izor

VPG/UHP/FP
VPG

Vajert Dimma Gk.

FP

Vajert Dimma Gk.

UHP

Vajert Dimma Gk.

BH/IPO/BHP/BSL
BH

Vajert Dymas Gk.
Vajert Dimma Gk.
Vajert Opal Gk.

IPO 1

Vajert Dimma

IPO 2  
IPO 3  

Lydnad (USA)
CD

Vajert Balto
Vajert Bazco

CD 1

Vajert Bazco

CD 2

Vajert Bazco

UDX

Vajert Bazco

Rally lydnad USA
RE

Vajert Balto

RN

Vajert Balto

UR01

Vajert Balto

RA

Vajert Balto

AKC RAE

Vajert Balto

Lydnad
Klass 1 Vajert Qincho LP
Vajert Quinnie LP
Vajert Quindy LP
Vajert Qinza LP
Vajert Lizzy 
Vajert Izor   
Vajert Inka LP
Vajert Xena
Vajert Azka
Vajert Alpha
Vajert Hazta
Vajert Hilex
Vajert Compis LP
Vajert Chezz
Klass 2 Vajert Qincho
Vajert Quinnie
Vajert Quindy
Vajert Qinza
Vajert Izor   
Vajert Inka
Vajert Azka
Vajert Hazta
Klass 3 Vajert Qincho
Vajert Qinza
Vajert Izor
Elit Vajert Izor
Lydnads Champion Vajert Izor
Nordiskt Lydnads Champion Vajert Izor
Internat. Lydnads Champion Vajert Izor
Rally lydnad
Nybörjarklass (RLDN)

Vajert Alpha
Vajert Heidi
Vajert Chakira

Fortsättningsklass (RLDF)

Vajert Chakira

Avancerad klass (RLDA)

 

Mästarklass (RLDM)

 

RallylydnadsChampion  
Agility
1 Vajert Opal
Vajert Azka (även i hoppkl)
Vajert Hilex (hoppkl)
2 Vajert Opal
Vajert Hilex
3

Vajert Opal

Tillbaka till statistikmenyn  Till tävlingsresultat från 2017
 

uppdaterad 2016-12-30. © Kennel Vajert