Utställningsresultat

Valp / Junior / Unghunds Meriter
HP/
VG
Hanar Tikar
Vajert Qidai
Vajert Qincho
Vajert Lindy Vajert Lobo Vajert Linux Vajert Xcalibur Vajert Xplosive Vajert Ricky
Vajert Anouk
Vajert Azzlan
Vajert Ozzy 
Vajert Compis
Vajert Qindra
Vajert Quindy
Vajert Qinza Vajert Lizzy Vajert Liske Vajert Inez   Vajert Inja   Vajert Inka  Vajert Xita   Vajert Xena  Vajert Xtra  Vajert Donna Vajert Dimma Vajert Daphne Vajert Roweena Vajert Raika
Vajert Brizna
Vajert Alpha
Vajert Opal
Vajert Heidi
Vajert Chakira
Vajert Chezz
Vajert Cazziopeia
BIM

Vajert Qidai Vajert Qincho Vajert Lobo Vajert Xcalibur
Vajert Anouk
Vajert Compis

Vajert Quindy  Vajert Qinza
Vajert Cazziopeia

BIR Vajert Qidai Vajert Qincho Vajert Lindy Vajert Lobo Vajert Xplosive Vajert Ricky
Vajert Azzlan
Vajert Ozzy
Vajert Compis
Vajert Qinza Vajert Lizzy Vajert Liske Vajert Inja   Vajert Inka  Vajert Xita  Vajert Xena  Vajert Xtra  Vajert Donna Vajert Dimma Vajert Daphne Vajert Roweena Vajert Raika
Vajert Brizna
Vajert Alpha
Vajert Opal
Vajert Chakira
BIG Vajert Lindy Vajert Xplosive Vajert Ricky Vajert Xena Vajert Daphne
Vajert Chakira
Vajert Cazziopeia
BIS Vajert Xplosive  Vajert Ricky
Vajert Azzlan
Vajert Ozzy
Vajert Compis
Vajert Qinza Vajert Xita  Vajert Xtra  Vajert Daphne
Vajert Brizna
Vajert Alpha
Vajert Cazziopeia

Vinnartitlar
Svensk Vinnare Vajert Qinza      Vajert Inja
Norsk Vinnare Vajert Qinza      Vajert Lobo        Vajert Xplosive
Vajert Xena
Finsk Vinnare Vajert Daphne
Köpenhamn Vinnare Vajert Qinza      Vajert Xena
Vajert Dimma
Dansk Vinnare Vajert Dimma
Svensk Junior Vinnare Vajert Compis
Nordisk Junior Vinnare Vajert Xtra            Vajert Ricky
Nordisk Vinnare Vajert Qinza      Vajert Lobo        Vajert Inja          Vajert Ricky
Vajert Rex
Vajert Dimma
Europa Vinnare Vajert Lobo
R - Världs Vinnare Vajert Qinza

DKK ras vinnare

Vajert Qinza
Vajert Dimma

NBFK Vinnare

Vajert Ricky

Championat
Svensk Champion Vajert Izor
Vajert Xena
Vajert Alpha
Vajert Dimma
Norsk Champion Vajert Qinza      Vajert Lobo       Vajert Izor         Vajert Xplosive
Vajert Ricky
Vajert Xena
Vajert Alpha
Vajert Dimma
Finskt Champion  
Dansk Champion Vajert Qinza      Vajert Lobo       Vajert Izor
Vajert Dimma
Vajert Xena
Nordisk Champion Vajert Izor
Vajert Xena
Vajert Dimma
Tyskt Champion Vajert Dimma
Internationell Champion C.I.B Vajert Izor
Vajert Xena
Vajert Dimma
Vajert Alpha
Internationell Show Champion C.I.E Vajert Xena
Vajert Dimma
Vuxen Meriter (från öppen klass)
CK/HP/
Excellent
Hanar Tikar
Vajert Qidai
Vajert Qincho
Vajert Lobo Vajert Linux Vajert Izor 
Vajert Rex
Vajert Qindra
Vajert Quindy
Vajert Qinza Vajert Lizzy Vajert Liske Vajert Inja   Vajert Inka  Vajert Xita   Vajert Xena  Vajert Xtra 
Vajert Donna Vajert Diva  Vajert Daphne
Vajert Dimma Vajert Roweena Vajert Raika
Vajert Brizna
Vajert Alpha
Vajert Akira
Vajert Chakira
R - CERT

Vajert Lobo (tyskt)

Vajert Qinza
(tyskt)
Vajert Dimma (tyskt)
Vajert Opal
(tyskt)

CERT
(oavsett land)

Vajet Qidai  Vajert Qincho Vajert Lobo Vajert Izor  Vajert Xplosive Vajert Dymas Vajert Ricky
Vajert Rex

Vajert Qindra Vajert Quindy Vajert Qinza Vajert Ihana
Vajert Xena Vajert Dimma Vajert Daphne
Vajert Akira
Vajert Brizna
Vajert Alpha

BIM

Vajert Qidai Vajert Qincho Vajert Lobo Vajert Izor
Vajert Rex

Vajert Quindy  Vajert Qinza   Vajert Lizzy Vajert Inja   Vajert Xita  Vajert Xena Vajert Daphne
Vajert Brizna

BIR Vajert Qidai Vajert Qincho Vajert Lobo Vajert Linux Vajert Izor  Vajert Xplosive Vajert Dymas Vajert Ricky
Vajert Rex
 
Vajert Qindra Vajert Quindy Vajert Qinza Vajert Lizzy Vajert Liske Vajert Ihana Vajert Inja   Vajert Inka   Vajert Xena  Vajert Xtra  Vajert Donna Vajert Dimma  Vajert Roweena Vajert Raika
Vajert Brizna
Vajert Akira
Vajert Alpha
Vajert Chakira
R- CACIB Vajert Xplosive Vajet Quindy Vajert Qinza  Vajert Lizzy Vajert Inka  Vajert Daphne Vajert Donna  Vajert Raika
Vajert Brizna
CACIB Vajert Qincho Vajert Lobo Vajert Izor  Vajert Dymas
Vajert Xplosive
Vajert Qindra Vajert Quindy Vajert Qinza Vajert Lizzy Vajert Ihana Vajert Inja   Vajert Inka  Vajert Xena Vajert Donna Vajert Daphne
Vajert Dimma
Vajert Brizna
Vajert Akira
Vajert Alpha
BIG Vajert Xplosive Vajert Ricky Vajert Qinza Vajert Xtra
BIS Vajert Lobo  Vajert Izor  Vajert Xplosive  Vajert Ricky
Vajert Rex
Vajert Qinza Vajert Lizzy  Vajert Inja   Vajert Xena Vajert Xtra  Vajert Daphne
Vajert Donna Vajert Roweena
Vajert Brizna
Vajert Dimma
Vajert Alpha
BIS Veteran   Vajert Inja

Övrigt
Sujet Recommandé (Fransk titel) Vajert Lobo
Årets Laekenois AfBV Vajert Qinza      Vajert Lobo
Vajert Inja

Tillbaka till statistikmenyn

uppdaterad 2014-09-14.© Kennel Vajert