MH/Korning/L-test/BH prov

Totalt antal hundar

72 st (37+35)

Av 49 st. möjliga för MH har 41 st. gått upp. Det är 83,67 %. Av dessa har 97,56 % känd mental status.

Exporter som inte kan göra MH i Sverige pga. avståndet. (32%)

Totalt 23 varav 19 utanför Norden

Hundar under 1 år
(= För unga för beskrivning)

0 st
Hundar över 1 år (totalt antal exporter borträknade)  49 st
MUH/MH beskrivna  41 st
skottprov värdesiffra 1 34 st
skottprov värdesiffra 2 2 st
skottprov värdesiffra 3 1 st
skottprov värdesiffra 4 1 st

skottprov värdesiffra 5

 

Avstår skott

 

Ägare avbryter

Beskrivare avbryter 1 st 2 st

Känd mentalstatus

40/41 st
Svenskt Karaktärsprov 3/3 Godkända Skottfasta
Finsk mentalprov 6/6 Godkända Skottfasta
Tyskt Karaktärstest 2/2 Godkända Skottfasta
Norskt Karaktärsprov 1/1 Godkänd Skottfast
Franskt Karaktärsprov 1/1 Godkänd.
Titel: s.r
Skottfast
Genomförd MT (men ej exteriörbedömd) 2/2 Godkända Skottfasta
Godkänt BH Prov

Vajert Dymas

Vajert Dimma

Vajert Opal

L-test
Testade och godkända 3/3 st
Korade

Vajert Qinza

Vajert Lizzy

Vajert Izor
Vajert Xita
Vajert Rex
Vajert Alpha

Tillbaka till statistikmenyn

uppdaterad 2016.© Kennel Vajert