Använda i avel

Hund Antal valpar/Antal kullar Uppfödare År

Vajert Qinza

7 (2+5)
8 (4+4)
2 Kennel Vajert 2001
2002

Vajert Quindy

5 (3+2)
8 (3+5)
2 Kennel Humlans (stamtik) 1999
2001

Vajert Lucke

1 (1+0) 1 Kennel Middle Earth USA (tjuvparning) 2001

Vajert Lobo

5 (4+1) 1 Kennel Pelsens Danmark 2004

Vajert Izor

7 (3+4)
5 (1+4)
2 Kennel Pelsens Danmark
Anette Olgemar Sverige
2005
2008

Vajert Ihana

8 (3+5) 1 Kennel Acktiva, Finland 2004

Vajert Inja

11 (5+6) 1 Kennel Vajert 2004

Vajert Inka

7 (4+3) 1 Sonja Johansson (stamtik) 2005
Vajert Xplosive 3 (2+1) 1 Kennel Valkohampaan Finland 2006
Vajert Xita 7 (6+2)
6 (2+4)
2 Kennel Ruby River´s (stamtik) 2006
2007
Vajert Xtra 8 (5+3)
6 (3+3)
8 (4+4)

3
 
Kennel Vajert 
Kennel Middle Earth USA
Kennel Middle Earth USA (tjuvparning)
2006
2006
2008
Vajert Daphne 3 (2+1) 1 Kennel Vajert 2007
Vajert Dimma
 
9 (5+4)
6 (2+4)
9 (4+5)
3 von der Burgkamp Tyskland (stamtik)
von der Burgkamp Tyskland
Kennel Danrac Danmark (stamtik)
2007
2009
2012
Vajert Digger 8 (4+4) 1 Kennel Middle Earth USA (tjuvparning) 2008
Vajert Rex 7 (2+5)
6 (4+2)
9 (4+5)
1 (0+1)
4 Kennel Vajert
Kennel Vajert
Kennel Danrac, Danmark
Kennel Smalltalks
2009
2011
2012
2014
Vajert Brizna 7 (2+5)
6 (4+2)
7 (2+5)
3 Kennel Vajert 2009
2011
2012
Vajert Dymas 4 (3+1) 1 Kennel Valkohampaan, Finland 2010
Vajert Alpha 4 (1+3)
7 (5+2)
6 (3+3)
3 Kennel Vajert
Kennel Sinanjus (stamtik)
Kennel Sinanjus
2014
2015 2017
Vajert Opal 5 (0+5) 1 Kennel Galdra´s mind, Tyskland 2015

Tillbaka till statistikmenyn

uppdaterad 2017 © Kennel Vajert