Cairnterrier - Historia

HEMLAND: England

BAKGRUND - ÄNDAMÅL:
Cairnterriern kommer från de skotska öarna Skye, Mull och Harris samt grevskapet Inverness, som ligger på det skotska höglandet innanför Hebriderna.

TERRA - JORD:
Från begynnelsen såg de ut som distinkta varianter av långkroppade, lågbenta strävhåriga terriers. De kallades då för "earth dogges" eller "terrier" (från det latinska ordet terra som betyder jord.) Dessa hundar var ämnade att skydda får och lamm från räv, som kunde gå in och ta höns och lamm mitt på ljusa dagen. Ett koppel av desssa ansågs vara nödvändigt att äga för såväl fattiga bönder som Godsägare. Det är dessa varianter som formats till dagens Cairn.

ERKÄND SOM EGEN RAS:
År 1908 försökte man lansera rasen under namnet Kortårig Skyeterrrier, vilket mötte en storm av protester från Skyeterrierrasens anhängare. Man försökte då istället med namnet White Highland Terrier, men då det blev vilda protester av dom som sysslade med West Higland White Terrier. Slutligen fick rasen namnet Cairn Terrier och erkändes 1910, som en självständig ras.

CAIRN - STENRÖSE:
Cairn är gaeliska och betyder stenröse, vilket syftar på rasens egentliga användning som grythund och skadedjursutrotare.

På ön Skyes bodde tre skotska familjer vid namn MC Kinnon från Kilbride, Mac Donald från Waternish samt Mac Leod från Drynoch, vilka sägs vara ägarna av förfäderna till våra dagars Cairn Terriers. På den tiden kallades rasen för Kilbride Skyes, Waternish Skyes och Drynoch Skyes. Dessa hudar var arbetshundar så det var mycket sällsynt att man såg dem på utställningar. Det fanns dock en långhårig variant, som bl.a. drottning Viktoria höll i sin ägo, och denna var betydligt oftare sedd i utställningssammanhang. Den som på allvar introducerade rasen på utställningar var Mrs. Campbell. År 1909 ställde hon ut tre stycken hundar under namnet Korthårig Skye. Det blev då protester från den långhåriga Skyens anhängare, vilka ansåg att dessa korthåriga hundar inte skulle ha något gemensamt med deras stiliga långhåriga Skyes.

THE CAIRN TERRIER CLUB:
Den engelska kennelklubben godkände alltså rasen 1910, och samma år bildades rasklubben: The Cairn Terrier Club med Mac Donald från Waternish som ordförande och Mrs. Capbell som sekreterare. 134 Cairn registrerades i det första registret 1912. Samma år delades de första Certifikaten ut och den första Carin att bli Champion var tiken Tibbie of Harris året var 1913. Första hanen blev Champion några månader senare. Han hette Gesto och var egentligen en blandning mellan Westie och Cairn, vilket innebar att hans valpar kunde vara både Westies och Cairns. Denna korsningsavel förbjöds först i USA 1917 och sedan i England 1925, men så sent som på 1960-talet kunde det fortfarande dyka upp någon vit valp i kullarna här i Sverige.
Rasen är numer mycket populär och tävlar både i utställningsringarna, på agilityplan och inom bruksarbete!

SVERIGE:
Den svenska Cairnterrierklubben bildades 1963 och tog namnet Cairnklanen. En interimsstyrelse valdes och bestod av M. Bruhn, K. Schmidt, I. Öqvist, B. Falk och L Bjarme, som blev "klanens" första ordförande. Han satt på ordförandeposten fram till år 1969.
1970 övertog Karin Schmidt klubban. Två år innan, 1968, fastställdes de första stadgarna och klubben ändrade namnet till Cairnterrierklubben. Medlemsavgiften 1968 var 5 Kr för vuxen samt 2 Kr för juniormedlem. Den första klubbtidningen utkom 1969. Tidning och tidning, den var i form av en spritstencil, med Ros-Marie Lindahl som redaktör.

Tillbaka till dokument

uppdaterad 2001-04-15.© Kennel Vajert